سبد خرید شما
سبد خرید شما خالی می باشد

محصولات

  • ساعت دیواری آشپزخانه قوری

    ساعت دیواری آشپزخانه قوری

    مشخصات کلی ساعت دیواری قوری:

    • اطلاعات کلی: ساعت دیواری مدل آشپزخانه قوری
    • رنگ بدنه : مشکی
    • مشخصات بدنه: پلکسی گلس براق
    • مشخصات موتور : موتور تایوانی 
    • سایز بندی: عرض 44 و ارتفاع 45 سانتی متر
    • گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط
    • خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل
    42900 تومان
  • ساعت دیواری گلفام

    ساعت دیواری گلفام

    مشخصات کلی ساعت دیواری گلفام:

    • اطلاعات کلی: ساعت دیواری مدل گلفام
    • رنگ بدنه : مشکی
    • مشخصات بدنه: پلکسی گلس براق
    • مشخصات موتور : موتور تایوانی 
    • سایز بندی: عرض 25 و ارتفاع 33 سانتی متر
    • گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط
    • خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل
    27500 تومان
  • ساعت دیواری یاسمین

    ساعت دیواری یاسمین

    مشخصات کلی ساعت دیواری یاسمین:

    • اطلاعات کلی: ساعت دیواری مدل یاسمین
    • رنگ بدنه : مشکی
    • مشخصات بدنه: پلکسی گلس براق
    • مشخصات موتور : موتور تایوانی 
    • سایز بندی: عرض 52 و ارتفاع 72 سانتی متر
    • گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط
    • خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل
    42900 تومان
  • ساعت دیواری هیراد

    ساعت دیواری هیراد

    مشخصات کلی ساعت دیواری هیراد:

    • اطلاعات کلی: ساعت دیواری مدل هیراد
    • رنگ بدنه : مشکی
    • مشخصات بدنه: پلکسی گلس براق
    • مشخصات موتور : موتور تایوانی 
    • سایز بندی: عرض 55 و ارتفاع 55 سانتی متر
    • گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط
    • خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل
    40700 تومان
  • ساعت دیواری تابا

    ساعت دیواری تابا

    مشخصات کلی ساعت دیواری تابا  :

    • اطلاعات کلی: ساعت دیواری مدل تابا
    • رنگ بدنه : مشکی
    • مشخصات بدنه: پلکسی گلس براق
    • مشخصات موتور : موتور تایوانی 
    • سایز بندی: عرض 28 و ارتفاع 50 سانتی متر
    • گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط
    • خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل
    31900 تومان
  • ساعت دیواری پردیس

    ساعت دیواری پردیس

    مشخصات کلی ساعت دیواری ساعت دیواری پردیس

    • اطلاعات کلی: ساعت دیواری ساعت دیواری پردیس
    • رنگ بدنه :  مشکی
    • مشخصات بدنه: پلکسی گلاس درجه یک
    • مشخصات موتور : موتور روان گرد بدون صدا
    • سایز بندی: در اندازه 60 در 60 سانتی متر
    • گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط
    • خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل
    42900 تومان
  • ساعت دیواری اتاق بچه مدل خرسی

    ساعت دیواری اتاق بچه مدل خرسی

    مشخصات کلی ساعت دیواری بچه گانه طرح خرسی

    • اطلاعات کلی: ساعت دیواری اتاق کودک مدل خرسی
    • رنگ بدنه : ،سفید ، مشکی و قرمز
    • مشخصات بدنه: پلکسی گلاس درجه یک
    • مشخصات موتور : موتور روان گرد بدون صدا
    • سایز بندی: در اندازه 40 در 40 سانتی متر
    • گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط
    • خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل
    49500 تومان
  • ساعت دیواری اتاق خواب کودک کیتی

    ساعت دیواری اتاق خواب کودک کیتی

    مشخصات کلی ساعت دیواری بچه گانه طرح کیتی

    • اطلاعات کلی: ساعت دیواری اتاق کودک مدل کیتی
    • رنگ بدنه : ،سفید، صورتی و مشکی
    • مشخصات بدنه: پلکسی گلاس درجه یک
    • مشخصات موتور : موتور روان گرد بدون صدا
    • سایز بندی: در اندازه 30 در 30 سانتی متر
    • گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط
    • خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل
    46200 تومان
  • ساعت دیواری بچه گانه نینا

    ساعت دیواری بچه گانه نینا

    مشخصات کلی ساعت دیواری بچه گانه نینا

    • اطلاعات کلی: ساعت دیواری اتاق کودک مدل نینا
    • رنگ بدنه : سفید و مشکی ، قرمز و مشکی
    • مشخصات بدنه: پلکسی گلاس درجه یک
    • مشخصات موتور : موتور روان گرد بدون صدا
    • سایز بندی: در اندازه 40 در 55 سانتی متر
    • گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط
    • خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل
    60500 تومان
  • ساعت دیواری چتر

    ساعت دیواری چتر

    مشخصات کلی ساعت دیواری چتر  :

    • اطلاعات کلی: ساعت دیواری مدل چتر
    • رنگ بدنه : سفید ، مشکی ، قرمز ، صورتی ، آبی و سبز
    • مشخصات بدنه: پلکسی
    • مشخصات موتور : موتور تایوانی روان گرد بدون صدا
    • سایز بندی: در اندازه 30 در 30 سانتی متر
    • گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط
    • خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل
    37400 تومان
  • ساعت دیواری عطا

    ساعت دیواری عطا

    مشخصات کلی ساعت دیواری عطا :

    • اطلاعات کلی: ساعت دیواری مدل عطا
    • رنگ بدنه : سفید ، مشکی ، قرمز ، صورتی ، آبی و سبز
    • مشخصات بدنه: پلکسی
    • مشخصات موتور : موتور تایوانی روان گرد بدون صدا
    • سایز بندی: در اندازه 20 در 30 سانتی متر
    • گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط
    • خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل
    38500 تومان
  • ساعت دیواری آینه ای کلاسیک

    ساعت دیواری آینه ای کلاسیک

    مشخصات کلی ساعت دیواری آینه ای طرح کلاسیک:

    • اطلاعات کلی: ساعت دیواری آینه ای مدل کلاسیک
    • رنگ بدنه : آینه نقره ای
    • مشخصات بدنه: پلکسی گلاس آینه ای تایوانی درجه یک
    • مشخصات موتور : موتور روان گرد بدون صدا
    • سایز بندی: در اندازه 40 در 40 سانتی متر
    • گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط
    • خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل
    64900 تومان
  • ساعت دیواری آینه ای مدل قو

    ساعت دیواری آینه ای مدل قو

    مشخصات کلی ساعت دیواری آینه ای طرح قو:

    • اطلاعات کلی: ساعت دیواری آینه ای مدل قو
    • رنگ بدنه : آینه نقره ای
    • مشخصات بدنه: پلکسی گلاس آینه ای تایوانی درجه یک
    • مشخصات موتور : موتور روان گرد بدون صدا
    • سایز بندی: در اندازه 30 در 30 سانتی متر
    • گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط
    • خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل
    57200 تومان
  • ساعت دیواری سیب

    ساعت دیواری سیب

    مشخصات کلی ساعت دیواری سیب :

    • اطلاعات کلی: ساعت دیواری مدل سیب
    • رنگ بدنه : سفید ، مشکی ، قرمز ، صورتی ، آبی و سبز
    • مشخصات بدنه: پلکسی
    • مشخصات موتور : موتور تایوانی روان گرد بدون صدا
    • سایز بندی: در اندازه 28 در 28 سانتی متر
    • گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط
    • خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل
    41800 تومان
  • ساعت دیواری پرنده

    ساعت دیواری پرنده

    مشخصات کلی ساعت دیواری پرنده :

    • اطلاعات کلی: ساعت دیواری مدل پرنده
    • رنگ بدنه : سفید ، مشکی ، قرمز ، صورتی ، آبی و سبز
    • مشخصات بدنه: پلکسی
    • مشخصات موتور : موتور تایوانی روان گرد بدون صدا
    • سایز بندی: در اندازه 28 در 28 سانتی متر
    • گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط
    • خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل
    42900 تومان
  • ساعت دیواری مربع

    ساعت دیواری مربع

    مشخصات کلی ساعت دیواری مربع :

    • اطلاعات کلی: ساعت دیواری مدل مربع
    • رنگ بدنه : سفید ، مشکی ، قرمز ، صورتی ، آبی و سبز
    • مشخصات بدنه: پلکسی
    • مشخصات موتور : موتور تایوانی روان گرد بدون صدا
    • سایز بندی: در اندازه 28 در 28 سانتی متر
    • گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط
    • خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل
    39600 تومان
  • ساعت دیواری چوبی مدل فیروزه

    ساعت دیواری چوبی مدل فیروزه

    مشخصات کلی ساعت دیواری چوبی مدل فیروزه :

    • اطلاعات کلی: ساعت دیواری چوبی مدل فیروزه ( کار دست )
    • رنگ بدنه : چوبی قهوه ای
    • مشخصات بدنه: چوب راش
    • مشخصات موتور : موتور تایوانی درجه یک
    • سایز بندی: در اندازه 30 در 30 سانتی متر
    • گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط
    • خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل
    84700 تومان
  • ساعت دیواری شیفته

    ساعت دیواری شیفته

    مشخصات کلی ساعت دیواری شیفته :

    • اطلاعات کلی: ساعت دیواری مدل شیفته
    • رنگ بدنه : سفید ، مشکی ، قرمز ، صورتی ، آبی و سبز
    • مشخصات بدنه: پلکسی
    • مشخصات موتور : موتور تایوانی روان گرد بدون صدا
    • سایز بندی: در اندازه 35 در 35 سانتی متر
    • گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط
    • خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل
    40700 تومان
  • ساعت دیواری آینه ای LOVE

    ساعت دیواری آینه ای LOVE

    مشخصات کلی ساعت دیواری آینه ای طرح LOVE:

    • اطلاعات کلی: ساعت دیواری آینه ای مدل LOVE لاو
    • رنگ بدنه : آینه نقره ای
    • مشخصات بدنه: پلکسی گلاس آینه ای تایوانی درجه یک
    • مشخصات موتور : موتور روان گرد بدون صدا
    • سایز بندی: در اندازه 50 در 22 سانتی متر
    • گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط
    • خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل
    64900 تومان
  • ساعت دیواری ارشیا

    ساعت دیواری ارشیا

    مشخصات کلی ساعت دیواری ارشیا :

    • اطلاعات کلی: ساعت دیواری مدل ارشیا
    • رنگ بدنه : سفید ، مشکی ، قرمز ، صورتی ، آبی و سبز
    • مشخصات بدنه: پلکسی
    • مشخصات موتور : موتور تایوانی روان گرد بدون صدا
    • سایز بندی: در اندازه 28 در 28 سانتی متر
    • گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط
    • خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل
    40700 تومان
  • ساعت دیواری کسری

    ساعت دیواری کسری

    مشخصات کلی ساعت دیواری کسری  :

    • اطلاعات کلی: ساعت دیواری مدل کسری
    • رنگ بدنه : سفید ، مشکی ، قرمز ، صورتی ، آبی و سبز
    • مشخصات بدنه: پلکسی
    • مشخصات موتور : موتور تایوانی روان گرد بدون صدا
    • سایز بندی: در اندازه 28 در 28 سانتی متر
    • گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط
    • خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل
    38500 تومان
  • ساعت دیواری پانیک

    ساعت دیواری پانیک

    مشخصات کلی ساعت دیواری طرح پانیک :

    • اطلاعات کلی: ساعت دیواری پانیک
    • رنگ بدنه : زرد , مشکی , قرمز , آبی , نارنجی , سبز , سفید , صورتی
    • مشخصات بدنه: پلکسی گلاس تایوانی درجه یک
    • مشخصات موتور : موتور روان گرد بدون صدا
    • سایز بندی: در اندازه 40 در 60 سانتی متر
    • گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط
    • خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل
    41800 تومان
  • ساعت دیواری پروانه نگینی صورتی

    ساعت دیواری پروانه نگینی صورتی

    مشخصات کلی ساعت دیواری پروانه نگینی صورتی :

    • اطلاعات کلی: ساعت دیواری مدل پروانه نگینی صورتی
    • رنگ بدنه : صورتی
    • مشخصات بدنه: پلکسی
    • مشخصات موتور : موتور تایوانی روان گرد بدون صدا
    • سایز بندی: در اندازه 28 در 28 سانتی متر
    • گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط
    • خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل
    38500 تومان
  • ساعت دیواری آینه ای ونوس

    ساعت دیواری آینه ای ونوس

    مشخصات کلی ساعت دیواری آینه ای طرح ونوس:

    • اطلاعات کلی: ساعت دیواری آینه ای مدل ونوس
    • رنگ بدنه : آینه نقره ای
    • مشخصات بدنه: پلکسی گلاس آینه ای تایوانی درجه یک
    • مشخصات موتور : موتور روان گرد بدون صدا
    • سایز بندی: در اندازه 110 در 25 سانتی متر
    • گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط
    • خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل
    82500 تومان